Часовници

Правила на играта във фейсбук: „Спечели нов часовник“

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

РАЗДЕЛ I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

1. Играта „Спечели нов часовник“, се организира от “Чолаков Уеб Инвест“ ЕООД, със седалище в гр. Сливен, наричан по-долу „Организатор” .

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на играта.

3. Продължителност на Играта – от 15.04.2015 до 24:00 часа на 23.04.2015 година, с опция за удължаване. Нов срок с нова награда – от 14.01.2016г. до 24:00 часа на 22.01.2016г. За да участвате в Играта не е нужно да правите покупка от сайта.

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на сайта IskamChasovnik.com във фейсбук: http://fb.com/iskamchasovnik

РАЗДЕЛ II. УЧАСТНИЦИ

1. В тази игра могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 13 години.

2. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. За да се включи в конкретен период на Играта, участникът трябва да изпълни определени условия за участие, посочени в конкретния пост. Освен това е важно да следи срока за провеждане на самата игра.

РАЗДЕЛ IV. НАГРАДИ

1. Наградите са различни модели часовници, които се виждат на конкретния пост във фейсбук. В края на периода на играта ще бъде изтеглен победител. Всеки участник в играта ще може да спечели само по 1 награда.

2. Изтегленият победител трябва да потърси наградата си в срок от 20 работни дни като изпрати съобщение към фейсбук страницата на сайта. За да изпратим наградата ние ще имаме нужда от определена информация. Това са имената на победителя, телефон за връзка и адрес за доставка.

спечели безплатен нов часовник

3. Победителят ще бъде обявен във фейсбук страницата на сайта. Не се допускат замени на обявената награда с друг продукт от сайта. Доставката на наградата ще се осъществи с куриери от „Еконт Експрес“ ООД до адрес на победителя или посочен от него офис на фирмата. Цената по доставката се заплаща от организатора.

РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ НА ИГРАТА 

1. Всички участници са длъжни да спазват уусловията на играта, посочени тук. Организаторът си запазва правата да променя  идопълва част от тези условия, като промените влизат в сила едва, когато бъдат оповестени на фейсбук страницата на сайта публично.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

3. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

4. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

5. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Публичните изяви ще включват най-вече имената на победителите и техните профилни снимки във фейсбук.

За повече актуална информация относно новите игри и промоции, преепоръчваме да следите активно нашата фейсбук страница:  Часовници и бижута онлайн

One Comment

Leave a Reply